• سعادت آباد
  • شهرک غرب
  • جردن
  • ظفر
  • زرگنده
  • نیاوران
  • تجریش
  • ۳۰ تا ۵۰ متر
  • ۵۰ تا ۷۵ متر
  • ۷۵ تا ۱۰۰ متر
  • بیشتر از ۱۰۰ متر
سعادت آباد، تهران
73 متر

متری 85,000,000 تومان

4 سال ساخت
2 خواب
پارکینگ
سعادت آباد، تهران
65 متر

متری 90,000,000 تومان

1 سال ساخت
2 خواب
پارکینگ
سعادت آباد، تهران
50 متر

متری 93,000,000 تومان

کلید نخورده
2 خواب
پارکینگ