شهرک غرب
شهرک غرب
0
تعداد آثار
0
تعداد مالکین
---
حداقل قیمت
0
حجم معامله
در پردیس هر ملک با هر متراژی تبدیل به واحد های قابل معامله برای کاربران خواهد بود به طوری که هر متر مربع به ۱۰۰ سهم تقسیم می‌شود یعنی هر دسی متر مربع یک سهم و یک آپارتمان ۱۰۰ متری به صورت ۱۰ هزار سهم قابل خرید و فروش در دسترس کاربران خواهد بود.
NFT
اطلاعات
0 نتیجه
اثر
قیمت
تعداد
فرستنده
گیرنده
زمان
اثر
قیمت
تعداد
فرستنده
گیرنده
زمان