شرايط و قوانين عضويت


لطفاً مطالعه کنید :

  1. رعایت کامل قوانین و عرف جاری در کشور
  2. رعایت احترام و حقوق دیگران
  3. عدم انتشار هر نوع  مورد خلاف قوانین کشور یا فاقد کپی رایت
  4. به خطر نیانداختن امنیت سایت و اطلاعات مربوط به کاربرها و ...

و

رعایت مواردی که به عنوان مصادیق محتوای مجرمانه در فضای اینترنت شناخته می شوندخواندم و قبول دارم قبول ندارم